CENÍK

Ceník právních služeb v případě koupě/prodeje/darování nemovitosti, jejíž kupní cena/hodnota je do mil Kč. Pro kalkulaci odměny za právní služby v případě koupě/prodeje/darování nemovitosti, jejíž kupní cena/hodnota je nad 5 mil Kč, mě prosím kontaktujte na tel. 731 111 000 nebo na email office@akcoufalova.cz

BASIC


 • prostudování elektronicky zaslaných informací a podkladů
 • sepis nebo revize smlouvy kupní, darovací nebo o převodu družstevního podílu
 • vypracování nebo revize návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • e-mailová nebo telefonická konzultace s klientem

5.500,- + DPH, tj. 6.655,- Kč*

* Tato cena je účtována v případě koupě/prodeje/darování nemovitosti, jejíž kupní cena/hodnota je do 5mil Kč a neobsahuje správní poplatek 2000,- Kč za podání návrhu na vklad a další hotové výdaje spojené s poskytováním shora uvedených služeb..

STANDARD


 • prostudování elektronicky zaslaných informací a podkladů
 • sepis nebo revize smlouvy kupní, darovací nebo o převodu družstevního podílu
 • sepis nebo revize smlouvy o advokátní úschově
 • advokátní úschova
 • vypracování nebo revize návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • e-mailová nebo telefonická konzultace s klientem
 • ověření podpisů

8.000,- + DPH, tj. 9.680,- Kč*

* Tato cena  je účtována v případě koupě/prodeje/darování nemovitosti, jejíž kupní cena/hodnota je do 5mil Kč a   neobsahuje správní poplatek 2000,- Kč za podání návrhu na vklad a další hotové výdaje spojené s poskytováním shora uvedených služeb..PREMIUM


 • prostudování elektronicky zaslaných informací a podkladů
 • sepis nebo revize rezervační smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • sepis nebo revize smlouvy kupní, darovací nebo o převodu družstevního podílu
 • sepis nebo revize zástavní smlouvy nebo smlouvy o služebnosti
 • sepis nebo revize smlouvy o advokátní úschově, advokátní úschova
 • vypracování nebo revize návrhu na vklad vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí
 • ověření podpisů
 • zastupování v řízení o vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • asistence při vyplnění daňového přiznání a podání daňového přiznání
 • zastupování při jednání s financující bankou, hypotéčním makléřem, smluvní stranou
 • osobní, e-mailová nebo telefonická konzultace s klientem a protistranou

20.000,- Kč + DPH. tj. 24.200,- Kč*

* Tato cena je účtována v případě koupě/prodeje/darování nemovitosti, jejíž kupní cena/hodnota je do 5mil Kč a neobsahuje správní poplatek 2000,- Kč za podání návrhu na vklad a další hotové výdaje spojené s poskytováním shora uvedených služeb.OSTATNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

OBCHODNÍ PRÁVO 
Zakládání obchodních společností, korporátní změny, komplexní pravní služby související s chodem společností, fúze a akvizice, závazkové vztahy, due diligence, ochrana hospodářské soutěže, veřejné zakázky

PRÁVO NEMOVITOSTÍ
Developerské projekty, právní audity, bytová družstva, komplexní právní služby v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí, smlouvy o výstavbě, financování výstavby, nájemní smlouvy, stavební řízení

SOUDNÍ SPORY, ROZHODČÍ A JINÁ ŘÍZENÍ
Sepis podání, zastupování klienta v soudním, rozhodčím či jiném řízení

RODINNÉ PRÁVO 
Svěření nezletilého dítěte do péče, úprava styku s nezletilými dětmi, stanovení výživného, rozvod manželství

OBČANSKÉ PRÁVO 
Sepis smluv o převodu nemovitostí, zástavní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, dohody o vypořádání SJM, sepis žalob, ochrana spotřebitele, náhrada škody, dědické právo, zastupování v řízení před soudem

PRACOVNÍ PRÁVO
Pracovní a jiné smlouvy dle zákoníku práce, ukončení pracovního poměru, uplatňování nároků z pracovního poměru vyplývajících, vnitřní předpisy zaměstnavatele, zastupování v řízení před soudem

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Sepis licenčních a jiných smluv vyplývajících z autorského zákona, registrace ochranných známek, vynálezů a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí

Odměna za právní služby je s klientem sjednána smluvně. Objednejte si konzultaci na 731 111 000.

REALITNÍ BALÍČEK

Při dlouhodobé spolupráci s realitní kanceláří nebo developerskou společností nabízím zvýhodněnou cenu za právní služby spojené s převody nemovitostí. 

Zavoljte mně na 731 111 000 a domluvíme si spolupráci.
SEMINÁŘ "Dobrý makléř"

Seminář obsahuje tato témata:

 • smlouvy v praxi realitní kanceláře 
 • právnické minimum - NOZ, Katastr nemovitostí, stavební právo
 • minimální počet účastníků je 5

10.000,- Kč + DPH, tj. 12.100,- Kč